Quý khách không tìm thấy câu trả lời tại mục câu hỏi thường gặp của chúng tôi ? Hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận tương ứng dưới đây để chúng tôi được phục vụ.

 Kỹ Thuật

Nơi tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp email kythuat@oneviet.vn trong trường hợp khẩn cấp.

 Kinh Doanh

Nơi tiếp nhận và giải quyết những vấn đề liên quan đến báo giá, hợp đồng và dịch vụ. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp email kinhdoanh@oneviet.vn trong trường hợp khẩn cấp.

 Hỗ trợ Chung

Nơi tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ Thông tin Chung, Quy Định sử Dụng, Khiếu nại. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp email hotro@oneviet.vn trong trường hợp khẩn cấp.

 Ban Giám Đốc

OneViet luôn cầu thị và mong muốn được lắng nghe ý kiến của khách hàng. Sử dụng mục này nếu bạn muốn chia sẻ ý kiến đóng góp với bộ phận Điều hành.