Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Quản trị & Chăm sóc Web

Quản trị Web 1 - Quản trị & Chăm sóc Web

Cập nhật nội: 10 lần
Đăng sản phẩm: 30 sản phẩm
Thiết kế Banner & Hình ảnh: 3
Tối ưu SEO cho Website: 30%
Báo cáo: 1 tuần/1 lần
Sao lưu dữ liệu: 1 tháng/ 1 lần

Quản trị Web 2 - Quản trị & Chăm sóc Web

Cập nhật nội: 15 lần
Đăng sản phẩm: 40 sản phẩm
Thiết kế Banner & Hình ảnh: 5
Tối ưu SEO cho Website: 70%
Báo cáo: 1 tuần/1 lần
Sao lưu dữ liệu: 2 tuần/ 1 lần

Quản trị Web 3 - Quản trị & Chăm sóc Web

Cập nhật nội: 20 lần
Đăng sản phẩm: 50 sản phẩm
Thiết kế Banner & Hình ảnh: 7
Tối ưu SEO cho Website: 100%
Báo cáo: 1 tuần/1 lần
Sao lưu dữ liệu: 1 tuần/ 1 lần

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.