Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Thiết kế Website

Web Cơ Bản - Thiết kế Website

Giao diện: Đẹp, Chuẩn SEO
Tương thích: Tablet, Di động
Chức năng: Cơ bản
Email theo Tên miền: 2
Thời gian Thiết kế: 5 ngày

Web Doanh Nghiệp - Thiết kế Website

Giao diện: Đẹp, Chuẩn SEO
Tương thích: Tablet, Di động
Chức năng: Chuyên nghiệp
Email theo Tên miền: 5
Thời gian Thiết kế: 7 ngày

Web Bán Hàng - Thiết kế Website

Giao diện: Đẹp, Chuẩn SEO
Tương thích: Tablet, Di động
Chức năng: Chuyên nghiệp
Email theo Tên miền: 8
Thời gian Thiết kế: 7 ngày

Web Theo Yêu Cầu - Thiết kế Website

Giao diện: Đẹp, Chuẩn SEO
Tương thích: Tablet, Di động
Chức năng: Chuyên nghiệp
Email theo Tên miền: 15
Thời gian Thiết kế: 15 ngày

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (34.204.172.188) sẽ được hệ thống lưu lại.