Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Bản quyền cPanel

Bản quyền cPanel Vps (Internal) - Bản quyền cPanel

Bản quyền cPanel dành cho: Máy chủ ảo (vps)
Áp dụng cho khách hàng: tại OneViet.vn
Sử dụng dịch vụ: Server/Colo/Managed

Bản quyền cPanel Vps (External) - Bản quyền cPanel

Bản quyền cPanel dành cho: Máy chủ ảo (vps)
Áp dụng cho khách hàng: ngoài OneViet.vn
Sử dụng dịch vụ: Server/Colo/Managed

Bản quyền cPanel Server (Internal) - Bản quyền cPanel

Bản quyền cPanel dành cho: Máy chủ (Server)
Áp dụng cho khách hàng: tại OneViet.vn
Sử dụng dịch vụ: Server/Colo/Managed

Bản quyền cPanel Server (External) - Bản quyền cPanel

Bản quyền cPanel dành cho: Máy chủ (Server)
Áp dụng cho khách hàng: ngoài OneViet.vn
Sử dụng dịch vụ: Server/Colo/Managed

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.