Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Chứng nhận SSL - Bảo mật

Bảo vệ 1 Web - Chứng nhận SSL - Bảo mật

Bảo mật: 1 website
Chứng thực qua: Tên miền
Mã hóa: mạnh nhất trên thị trường
Có trong chứng nhận: SSL DV, OV và EV
Tăng: xếp hạng Google cho trang của bạn
Thanh trình duyệt: thành màu xanh
Dấu chứng nhận: McAfee SECURE

Bảo vệ 5 Web - Chứng nhận SSL - Bảo mật

Bảo mật: 5 website
Chứng thực qua: Tên miền
Mã hóa: mạnh nhất trên thị trường
Có trong chứng nhận: SSL DV, OV và EV
Tăng: xếp hạng Google cho trang của bạn
Thanh trình duyệt: thành màu xanh
Dấu chứng nhận: McAfee SECURE

Bảo vệ Tất cả Tên Miền - Chứng nhận SSL - Bảo mật

Bảo mật: 1 web và tất cả miền phụ
Chứng thực qua: Tên miền
Mã hóa: mạnh nhất trên thị trường
Có trong chứng nhận: SSL DV, OV và EV
Tăng: xếp hạng Google cho trang của bạn
Thanh trình duyệt: thành màu xanh
Dấu chứng nhận: McAfee SECURE

Chứng nhận SSL OV Tổ Chức - Chứng nhận SSL - Bảo mật

Bảo mật: 1 website
Chỉ được cấp: cho các tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn
Yêu cầu: có người xác minh danh tính của tổ chức
Mã hóa: mạnh nhất trên thị trường
Có trong chứng nhận: SSL DV, OV và EV
Tăng: xếp hạng Google cho trang của bạn
Thanh trình duyệt: thành màu xanh
Dấu chứng nhận: McAfee SECURE

Chứng nhận SSL EV mở rộng - Chứng nhận SSL - Bảo mật

Bảo mật: 1 website
Chỉ được cấp: Cho các tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn
Doanh nghiệp: Đăng ký phải được kiểm tra kỹ càng
Xác nhận: cả danh tính, tình trạng pháp lý và địa chỉ của doanh nghiệp
Mã hóa: mạnh nhất trên thị trường
Có trong chứng nhận: SSL DV, OV và EV
Tăng: xếp hạng Google cho trang của bạn
Thanh trình duyệt: thành màu xanh
Dấu chứng nhận: McAfee SECURE

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.