Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Máy chủ Đám mây Linux

Gói 20 GB - Máy chủ Đám mây Linux

Server chạy: (110 ₫/giờ)
Bộ nhớ: RAM 512 MB
Bộ xử lý: 1 lõi
Ổ đĩa SSD: 20 GB
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 25 GB - Máy chủ Đám mây Linux

Server chạy: (194 ₫/giờ)
Bộ nhớ: RAM 1 GB
Bộ xử lý: 1 lõi
Ổ đĩa SSD: 25 GB
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 40 GB - Máy chủ Đám mây Linux

Server chạy: (416 ₫/giờ)
Bộ nhớ: RAM 2 GB
Bộ xử lý: 2 lõi
Ổ đĩa SSD: 40 GB
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 60 GB - Máy chủ Đám mây Linux

Server chạy: (763 ₫/giờ)
Bộ nhớ: RAM 4 GB
Bộ xử lý: 2 lõi
Ổ đĩa SSD: 60 GB
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (34.204.172.188) sẽ được hệ thống lưu lại.