Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Thuê Máy Chủ Windows

Tiết Kiệm - Thuê Máy Chủ Windows

4 lõi CPU: @ 3,1 GHz
Bộ nhớ: RAM 4 GB
Dung lượng lưu trữ: 1 TB
Băng thông: Không giới hạn
IP chuyên dụng: 3
Đảm bảo: hoạt động 99.9%

Giá Trị - Thuê Máy Chủ Windows

4 lõi CPU: @ 3,1 GHz
Bộ nhớ: RAM 8 GB
Dung lượng lưu trữ: 1,5 TB
Băng thông: Không giới hạn
IP chuyên dụng: 3
Đảm bảo: hoạt động 99.9%

Cao Cấp - Thuê Máy Chủ Windows

4 lõi CPU: @ 3,1 GHz
Bộ nhớ: RAM 16 GB
Dung lượng lưu trữ: 2 TB
Băng thông: Không giới hạn
IP chuyên dụng: 3
Đảm bảo: hoạt động 99.9%

Cốt Yếu - Thuê Máy Chủ Windows

4 lõi CPU: @ 3,1 GHz
Bộ nhớ: RAM 32 GB
Dung lượng lưu trữ: 2 TB
Băng thông: Không giới hạn
IP chuyên dụng: 3
Đảm bảo: hoạt động 99.9%

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.