Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Windows VPS (Máy Chủ Ảo)

Tiết Kiệm - Windows VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 40 GB
Bộ nhớ: RAM 2 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Giá Trị - Windows VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 90 GB
Bộ nhớ: RAM 3 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Cao Cấp - Windows VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 120 GB
Bộ nhớ: RAM 4 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Cốt Yếu - Windows VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 240 GB
Bộ nhớ: RAM 8 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (34.204.172.188) sẽ được hệ thống lưu lại.