Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Linux VPS (Máy Chủ Ảo)

Tiết Kiệm - Linux VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 40 GB
Bộ nhớ: RAM 1 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Giá Trị - Linux VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 60 GB
Bộ nhớ: RAM 2 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Cao Cấp - Linux VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 120 GB
Bộ nhớ: RAM 4 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Cốt Yếu - Linux VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 240 GB
Bộ nhớ: RAM 8 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.