Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Hosting Windows

Start - Hosting Windows

Dung lượng: 700 MB
Băng thông: 20 GB
Số lượng Website: 1
My SQL: 1
MSSQL Server: 1
Địa chỉ Email: 5

Sinh Viên - Hosting Windows

Dung lượng: 1 GB
Băng thông: 35 GB
Số lượng Website: 1
My SQL: 2
MSSQL Server: 2
Địa chỉ Email: 10

Cá Nhân - Hosting Windows

Dung lượng: 1.2 GB
Băng thông: 50 GB
Số lượng Website: 1
My SQL: 4
MSSQL Server: 3
Địa chỉ Email: Unlimited

Cá Nhân ++ - Hosting Windows

Dung lượng: 2 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 1
My SQL: 6
MSSQL Server: 3
Địa chỉ Email: Unlimited

Bán Chuyên Nghiệp - Hosting Windows

Dung lượng: 4 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 2
My SQL: 12
MSSQL Server: 3
Địa chỉ Email: Unlimited

Chuyên Nghiệp - Hosting Windows

Dung lượng: 6 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 3
My SQL: 17
MSSQL Server: 5
Địa chỉ Email: Unlimited

Doanh Nghiệp - Hosting Windows

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 10
My SQL: 30
MSSQL Server: 7
Địa chỉ Email: Unlimited

Thương Mại Điện Tử - Hosting Windows

Dung lượng: Unlimited
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: Unlimited
My SQL: Unlimited
MSSQL Server: Unlimited
Địa chỉ Email: Unlimited

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (34.204.172.188) sẽ được hệ thống lưu lại.