Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Hosting Wordpress

Cơ Bản - Hosting Wordpress

Dung lượng: 10 GB
Lượt truy cập/tháng: 25.000
Số lượng Website: 1
Sao lưu dữ liệu: Hàng ngày
Miễn phí Tên miền quốc tế: .com .net .org

Cao Cấp - Hosting Wordpress

Dung lượng: 15 GB
Lượt truy cập/tháng: 100.000
Số lượng Website: 1
Sao lưu dữ liệu: Hàng ngày
Miễn phí Tên miền quốc tế: .com .net .org

Cốt Yếu - Hosting Wordpress

Dung lượng: 30 GB
Lượt truy cập/tháng: 400.000
Số lượng Website: 2
Sao lưu dữ liệu: Hàng ngày
Miễn phí Tên miền quốc tế: .com .net .org

Nhà Phát Triển - Hosting Wordpress

Dung lượng: 50 GB
Lượt truy cập/tháng: 800.000
Số lượng Website: 5
Sao lưu dữ liệu: Hàng ngày
Miễn phí Tên miền quốc tế: .com .net .org

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.