Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Hosting Linux Chất Lượng Cao

Tiêu Chuẩn - Hosting Linux Chất Lượng Cao

Dung lượng: 60 GB
Bộ nhớ RAM: 1 GB
CPU Riêng: 1
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng Website: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu My SQL: Không giới hạn
Địa chỉ Email: Không giới hạn

Doanh Nghiệp - Hosting Linux Chất Lượng Cao

Dung lượng: 120 GB
Bộ nhớ RAM: 2 GB
CPU Riêng: 2
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng Website: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu My SQL: Không giới hạn
Địa chỉ Email: Không giới hạn

Đặc Biệt - Hosting Linux Chất Lượng Cao

Dung lượng: 240 GB
Bộ nhớ RAM: 4 GB
CPU Riêng: 2
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng Website: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu My SQL: Không giới hạn
Địa chỉ Email: Không giới hạn

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.