Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Hosting Windows Không giới Hạn

Tiêu Chuẩn - Hosting Windows Không giới Hạn

Dung lượng: 100 GB
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng Website: 1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 10
MSSQL Server: 1
Địa chỉ Email: Không giới hạn
Miễn phí Tên miền quốc tế: .com .net .org

Doanh Nghiệp - Hosting Windows Không giới Hạn

Dung lượng: Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng Website: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu My SQL: 25
MSSQL Server: 2
Địa chỉ Email: Không giới hạn
Miễn phí Tên miền quốc tế: .com .net .org

Cao Cấp - Hosting Windows Không giới Hạn

Dung lượng: Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng Website: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu My SQL: Không giới hạn
MSSQL Server: Không giới hạn
Địa chỉ Email: Không giới hạn
Miễn phí Tên miền quốc tế: .com .net .org

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.