Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Hosting Linux

Start - Hosting Linux

Dung lượng: 700 MB
Băng thông: 20 GB
Số lượng Website: 1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 1
Địa chỉ Email: 5

Sinh Viên - Hosting Linux

Dung lượng: 1 GB
Băng thông: 35 GB
Số lượng Website: 1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 2
Địa chỉ Email: 10

Cá Nhân - Hosting Linux

Dung lượng: 1.2 GB
Băng thông: 50 GB
Số lượng Website: 1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 4
Địa chỉ Email: Unlimited

Cá Nhân ++ - Hosting Linux

Dung lượng: 2 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 6
Địa chỉ Email: Unlimited

Bán Chuyên Nghiệp - Hosting Linux

Dung lượng: 4 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 2
Cơ sở dữ liệu My SQL: 12
Địa chỉ Email: Unlimited

Chuyên Nghiệp - Hosting Linux

Dung lượng: 6 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 3
Cơ sở dữ liệu My SQL: 17
Địa chỉ Email: Unlimited

Doanh Nghiệp - Hosting Linux

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 10
Cơ sở dữ liệu My SQL: 30
Địa chỉ Email: Unlimited

Thương Mại Điện Tử - Hosting Linux

Dung lượng: Unlimited
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: Unlimited
Cơ sở dữ liệu My SQL: Unlimited
Địa chỉ Email: Unlimited

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (34.204.172.188) sẽ được hệ thống lưu lại.