Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Bảo vệ Tất cả Tên Miền - Chứng nhận SSL - Bảo mật

Bảo mật: 1 web và tất cả miền phụ
Chứng thực qua: Tên miền
Mã hóa: mạnh nhất trên thị trường
Có trong chứng nhận: SSL DV, OV và EV
Tăng: xếp hạng Google cho trang của bạn
Thanh trình duyệt: thành màu xanh
Dấu chứng nhận: McAfee SECURE

 .