Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Cao Cấp - Thuê Máy Chủ Linux

4 lõi CPU: @ 3,1 GHz
Bộ nhớ: RAM 16 GB
Dung lượng lưu trữ: 2 TB
Băng thông: Không giới hạn
IP chuyên dụng: 3
Đảm bảo: hoạt động 99.9%

 .