Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Giá Trị - Thuê Máy Chủ Linux

4 lõi CPU: @ 3,1 GHz
Bộ nhớ: RAM 8 GB
Dung lượng lưu trữ: 1,5 TB
Băng thông: Không giới hạn
IP chuyên dụng: 3
Đảm bảo: hoạt động 99.9%

 .