Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Tiêu Chuẩn - Hosting Linux Chất Lượng Cao

Dung lượng: 60 GB
Bộ nhớ RAM: 1 GB
CPU Riêng: 1
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng Website: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu My SQL: Không giới hạn
Địa chỉ Email: Không giới hạn

 .