Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Doanh Nghiệp - Hosting Linux Không giới Hạn

Dung lượng: Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng Website: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu My SQL: 25
Địa chỉ Email: Không giới hạn
Miễn phí Tên miền quốc tế: .com .net .org

 .