Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Doanh Nghiệp - Hosting Windows

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 10
My SQL: 30
MSSQL Server: 7
Địa chỉ Email: Unlimited

 .