Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Cá Nhân ++ - Hosting Windows

Dung lượng: 2 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 1
My SQL: 6
MSSQL Server: 3
Địa chỉ Email: Unlimited

 .