Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Cá Nhân - Hosting Windows

Dung lượng: 1.2 GB
Băng thông: 50 GB
Số lượng Website: 1
My SQL: 4
MSSQL Server: 3
Địa chỉ Email: Unlimited

 .