Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Sinh Viên - Hosting Windows

Dung lượng: 1 GB
Băng thông: 35 GB
Số lượng Website: 1
My SQL: 2
MSSQL Server: 2
Địa chỉ Email: 10

 .