Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Start - Hosting Windows

Dung lượng: 700 MB
Băng thông: 20 GB
Số lượng Website: 1
My SQL: 1
MSSQL Server: 1
Địa chỉ Email: 5

 .