Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Doanh Nghiệp - Hosting Linux

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 10
Cơ sở dữ liệu My SQL: 30
Địa chỉ Email: Unlimited

 .