Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Cá Nhân ++ - Hosting Linux

Dung lượng: 2 GB
Băng thông: Unlimited
Số lượng Website: 1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 6
Địa chỉ Email: Unlimited

 .