Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Cá Nhân - Hosting Linux

Dung lượng: 1.2 GB
Băng thông: 50 GB
Số lượng Website: 1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 4
Địa chỉ Email: Unlimited

 .