Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Start - Hosting Linux

Dung lượng: 700 MB
Băng thông: 20 GB
Số lượng Website: 1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 1
Địa chỉ Email: 5

 .