Đăng ký Dịch vụ

  Chuyển tên miền

Chuyển đổi Tên miền về OneViet để vận hành tốt hơn

Chuyển đổi tên miền về OneViet để được thao tác và quản lý một cách thuận lợi nhất. (Tất cả các Tên miền đều phải Gia hạn 1 Năm khi chuyển đổi)*


Thông tin Tên Miền Cần Chuyển

* Trừ một số đuôi tên miền và tên miền mới được gia hạn gần đây